Home

วาระ

    ข่าวการประชุมสภาวิชาการ

    การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

    พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้นที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    PM.Suttipong

    July 4, 2020